Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

BADANIAInstytut jest wyposażony w nowoczesną aparaturę, dającą szerokie możliwości badawcze:

Z zakresu chemii gleby i środowiska

Z zakresu biologiczno-chemicznych właściwości

Z zakresu fizyki i mechaniki gleb

Z zakresu struktury gleb

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000