S.Baran - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. Stanisław Baran

telefon: +48 81 5248154
stanislaw.baran@up.lublin.pl


Prof. dr hab. Stanisław Baran jest nauczycielem akademickim (gleboznawstwo, degradacja i rekultywacja gleb, utylizacja odpadów, ochrona środowiska) Wydziału Rolniczego od 1970 r.
W latach 2008-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Agrobioinżynierii. W latach 2008-2017 był dyrektorem Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UP.


Urodził się 1 grudnia 1946 r. w Sokolnikach pow. Tarnobrzeg.
Magister inżynier rolnictwa z wyróżnieniem (1970), doktor inżynier nauk rolniczych (1974), doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa (1987), tytuł profesora (1994), stanowisko profesora zwyczajnego (1998) AR Lublin.
Asystent (1970-1974) Instytut Gleboznawstwa Chemii Rolnej i Mikrobiologii, adiunkt (1974-1988) Instytut Gleboznawstwa Chemii Rolnej i Mikrobiologii, docent (1988-1994) Instytut Gleboznawstwa, profesor (1994-1998), profesor zwyczajny (od 1998) Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000