J.Bielińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Biologii Gleby

prof. dr hab. E. Jolanta Bielińska

telefon: +48 81 5248159
elzbieta.bielinska@up.lublin.plPraca magisterska (1972): "Wypełnienia chromatograficzne z chemicznie związanymi fazami stacjonarnymi do celów gazowo-cieczowej chromatografii" - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Rozprawa doktorska (1996): "Dynamika różnych form azotu w profilu gleby użytkowanej sadowniczo" - Akademia Rolnicza w Lublinie.
Rozprawa habilitacyjna (2002): "Aktywność enzymatyczna gleby w sadzie wiśniowym w zależności od metody jej pielęgnacji" - Akademia Rolnicza w Lublinie.

Obszar zainteresowań naukowych:

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000