J.Bielińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Biologii Gleby

prof. dr hab. E. Jolanta Bielińska

telefon: +48 81 5248159
elzbieta.bielinska@up.lublin.plDorobek publikacyjny prof. dr hab. E.J. Bielińskiej obejmuje 84 pozycje wydawnicze, z czego 74 to oryginalne prace twórcze, 6 to inne publikacje oraz 4 - komunikaty naukowe.

  1. Bielińska E.J. 1999. Enzymatic activity and organic carbon content in orchard soil. Humic Subst. Environ., 1, 3/4, 9-14.
  2. Bielińska E.J., Domżał H. 2001. Soil enzymatic activity in deteriorated forest ecosystems in the operation area of the Puławy S.A. Nitrogen Factory. Acta Agrophysica, 51, 7-13.
  3. Bielińska E.J. 2001. Aktywność enzymatyczna gleby płowej w zależności od uprawy różnych gatunków drzew owocowych. Acta Agrophysica, 56, 49-59.
  4. Bielińska E.J., Domżał H. 2001. Enzymatic activity of the soil as an indicator of environment contamination. Acta Agrophysica, 56, 60-72.
  5. Bielińska E.J., Domżał H., Węgorek T. 2001. Chosen properties of clayey soils on an afforested dumping ground of a sulfur mine. Acta Agrophysica, 56, 73-84.
  6. Furczak J., Bielińska E.J. 2001. Aktywność ogólnej fosfatazy zasadowej w wodzie i osadzie dennym niektórych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Cz. I. Mezotroficzne jezioro Piaseczno. Acta Agrophysica, 56, 125-136.
  7. Bielińska E.J. 2001. Enzymatic activity as an indicator of soil transformations under the influence of orchard use. Pol. J. Soil Sci, 34/2, 89-97.
  8. Bielińska E.J., Wiśniewski J. 2001. Ekologiczne i agrotechniczne efekty nawożenia tytoniu nawozami wieloskładnikowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 478, 89-98.
  9. Bielińska E.J. 2002. Aktywność enzymatyczna gleb wskaźnikiem ich zanieczyszczenia. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 47 (1), 38-44.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000