M.Bryk - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. Maja Bryk

telefon: +48 81 5248117
maja.bryk@up.lublin.plKonsultacje dla studentów w semestrze zimowym 2020/2021: piątek 10.30 -- 12

Konsultacje są realizowane zdalnie przez MS Teams.


Dr hab. Maja Bryk jest promotorem 22 obronionych prac magisterskich i inżynierskich.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000