M.Bryk - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

dr Maja Bryk

telefon: +48 81 5248148
maja.bryk@up.lublin.plW roku akademickim 2017/2018 dr Maja Bryk prowadzi zajęcia z przedmiotów:


Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2017/2018: piątek 12.15-13.45, ul. Leszczyńskiego 7, pokój 11.


Dr Maja Bryk jest promotorem 21 obronionych prac magisterskich i inżynierskich.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000