M.Bryk - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. Maja Bryk

telefon: +48 81 5248117
maja.bryk@up.lublin.pl    
Publikacje - Baza UP

Profil - ResearchGate

Profil - OrcID

Profil - Publons

Publikacje - Scopus

Publikacje - Maja Łazarz

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000