M.Jaroszuk-Sierocińska - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska

telefon: +48 81 5248148
monika.jaroszuk@up.lublin.plDr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska prowadzi zajęcia z przedmiotu "Gleboznawstwo" ze studentami studiów dziennych na kierunku Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo oraz Rolnictwo. Prowadzi także ćwiczenia z przedmiotu "Zmiany środowiska w obszarach rolniczych, uprzemysłowionych i zurbanizowanych" ze studentami III roku specjalności Kształtowanie Środowiska. Jest promotorem 3 prac magisterskich.

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000