A. Słowińska-Jurkiewicz - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

telefon: +48 81 5248129
anna.jurkiewicz@up.lublin.plRozprawy naukowe

 1. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1976. Relationship between the coefficient of friction soil-metal depending on the characteristic of the soil and of the kind of metal. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 168: 153-162.
 2. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1977. Changes of the soil-steel sliding friction coefficient in relation to the content and category of soil water at a low velocities. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 197: 115-134.
 3. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1979. Wpływ gładkości powierzchni stali na kształtowanie wartości współczynnika tarcia ślizgowego gleba-stal. Roczn. Nauk Roln., Seria C, 74, 1: 147-159.
 4. Turski, R., Hetman, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1980. Podłoża stosowane w ogrodnictwie szklarniowym. Roczn. Nauk Roln., Seria D, Monografie, 180, 88 str.
 5. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1983. An analysis of the influence of the type of steel and of the composition of the soil solution on the steel wetting angle and on the values of the steel-soil sliding friction coefficient. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 220: 401-415.
 6. Słowińska-Jurkiewicz, A., Domżał, H., 1984. Wpływ działania narzędzi uprawowych na budowę warstwy ornej gleby. Roczn. Glebozn., 35, 2: 165-175.
 7. Domżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A., Turski, R., Hodara, J. 1984. Ugniatanie jako czynnik kształtujący fizyczne właściwości gleby. Roczn. Nauk Roln., Seria D, Monografie, 198, 102 str.
 8. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1986. Przepuszczalność powietrzna w leśnych i uprawnych glebach lessowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 315: 189-204.
 9. Turski, R., Paluszek, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1987. Wpływ erozji na fizyczne właściwości gleb wytworzonych z lessu. Roczn. Glebozn., 38, 1: 37-49.
 10. Domżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1987. Effect of tillage and weather conditions on structure and physical properties of soil and yield of winter wheat. Soil Tillage Res., 10:225-241.
 11. Słowińska-Jurkiewicz, A., Domżał, H., 1988. The structure of the arable layer of chernozem formed from loess affected with compaction by tractor wheels. Pol. Journ. of Soil Sci., 21/2:145-151.
 12. Słowińska-Jurkiewicz, A., Domżał, H., 1988. Stosowanie metody analizy morfologicznej w badaniu struktury gleby. Roczn. Glebozn., 39,4: 7-19.
 13. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1989. Struktura i właściwości wodno-powietrzne gleb wytworzonych z lessu. Roczn. Nauk Roln., Seria D, Monografie, 218, 76 str.
 14. Turski, R., Paluszek, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1991. Próba waloryzacji gleb erodowanych terenów lessowych. "Erozja gleb i jej zapobieganie", Wyd. AR Lublin, 253-259.
 15. Słowińska-Jurkiewicz, A., Domżał, H., 1991. The structure of the cultivated horizon of soil compacted by the wheels of agricultural tractors. Soil Tillage Res.,19: 215-226.
 16. Słowińska-Jurkiewicz, A., Domżał, H.,1991. The structure of the cultivated horizon of a Stagnogleyic Luvisol developed from loam, within the zone affected by tractor wheel traffic. Soil Tillage Res., 19: 245-253.
 17. Turski, R., Paluszek, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1992. The effect of erosion on the spatial differentiation of the physical properties of Orthic Luvisols. Int. Agrophysics, 6: 123-136.
 18. Hodara, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1993. The effect of C 360 tractor traffic over the soil in the third year of alfalfa (Medicago varia Martin) cultivation. Soil Tillage Res., 26:79-88.
 19. Domżał, H., Hodara, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., Turski, R., 1993. The effects of agricultural use on the structure and physical properties of three soil types. Soil Tillage Res., 27: 365-382.
 20. Rampazzo, N., Blum, W.E.H., Strauss, P.,Curlik, J., Słowińska-Jurkiewicz, A., 1993. The importance of mineralogical and micromorphological investigations for the assessment of soil structure. Int. Agrophysics, 7: 117-132.
 21. Słowińska-Jurkiewicz, A., 1994. Changes in the structure and physical properties of soil during spring tillage operations. Soil Tillage Res.,29: 397-407.
 22. Turski R., Słowińska-Jurkiewicz A., 1994. Gleby wytworzone z lessów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 65 str.
 23. Słowińska-Jurkiewicz A., Mikosz A.I., 1995. The application of morphological studies for the assessment of various soil structure conditions. Pol. Journ. of Soil Sci., 28, 1, 1-9.
 24. Słowińska-Jurkiewicz A., Mikosz A.I., 1995. Changes in the soil structure resulting from intensive action of the wheels of agricultural machinery. Pol. Journ. of Soil Sci., 28, 1, 11-18.
 25. Domżał H., Hodara J., Pranagal J., Słowińska-Jurkiewicz A., 1995. Influence of heavy soil compaction on the morphometric analysis of soil structure. Pol. Journ. of Soil Sci., 28, 1, 69-74.
 26. Słowińska-Jurkiewicz A., 1995. The influence of rainfalls and cultivation measures on the structure and physical properties of typical lessive soil (Haplic Luvisol) derived from silt formation. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 419, 103-107.
 27. Horn R., Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., van Ouwerkerk C.,1995. Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environment. Soil Tillage Res., 35, 23-36.
 28. Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A.,1995. Wpływ różnych sposobów uprawy roli pod pszenicą ozimą na budową morfologiczną uprawnej warstwy gleby. Fragmenta Agronomica, 4(48), 18-33.
 29. Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., 1996. Struktura gleby jako wskaźnik agrotechnicznych i ekologicznych skutków zagęszczenia gleb użytkowanych rolniczo. Fragmenta Agronomica, 1(49), 104-113.
 30. Laskowska H., Słowińska-Jurkiewicz A.,1996. Morfologiczne badania struktury powierzchniowej warstwy gleby ściółkowanej materiałami organicznymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.,429, 189-193.
 31. Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J.,1997. Morfologiczna analiza struktury w wybranych poziomach genetycznych gleb wytworzonych z lessu. Fragm. Agron., 3 (55), 27-36.
 32. Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J., 1997. Wpływ korzeni lucerny (Medicago varia Martin) na strukturę gleby silnie zagęszczonej. Cz.I. Analiza morfologiczna. Fragm. Agron., 4 (56), 57-67.
 33. Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J.,1997. Wpływ korzeni lucerny (Medicago varia Martin) na strukturę gleby silnie zagęszczonej. Cz.II. Analiza morfometryczna. Fragm. Agron., 4 (56), 68-76.
 34. Słowińska-Jurkiewicz A., Domżał H., Pranagal J., 1998. Morphological description of plant root existing status in the different-structured soils. Intern. Agrophysics, 12, 79-85.
 35. Lipiec J., Hatano R., Słowińska-Jurkiewicz A. 1998. The fractal dimension of pore distribution patterns in variously-compacted soil. Soil Tillage Res., 47, 61-66.
 36. Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J., Łazarz M., 1998. Morphological characteristic of soil structural aggregates in soils derived from silt. Pol. Journ. of Soil Sci., 31, 2, 23-32.
 37. Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J., Kołodziej B., Bryk M., 1999. Struktura wierzchniej warstwy składowiska wapna poflotacyjnego rekultywowanego osadem ściekowym. Acta Agrophys., 23, 149-154.
 38. Bryk M., Domżał H., Pranagal J., Słowińska-Jurkiewicz A., 2000. An attempt to characterise soil macroporosity on the basis of structure standards. Acta Agrophys., 35, 23-30.
 39. Słowińska-Jurkiewicz A., 2001. Człowiek i środowisko glebowe. Od sacrum do profanum. Acta Agrophys., 48, 207-217.
 40. Kołodziej B., Słowińska-Jurkiewicz A., 2001. Właściwości wodne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 475, 309-317.
 41. Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J., Zawiślak-Pranagal M., 2001. Właściwości retencyjne gleby pola przeznaczonego do zalewania ściekami miejskimi. Acta Agrophys., 53, 135-145.
 42. Słowińska-Jurkiewicz A., Paluszek J., 2001. Morfologiczna i morfometryczna analiza zmian struktury erodowanej gleby lessowej ulepszanej syntetycznymi polimerami. Acta Agrophys., 56, 259-270.
 43. Słowińska-Jurkiewicz A., Świca M., Domżał H., Bielińska E.J., 2001. Wpływ sposobu pielęgnacji gleby w sadzie na jej strukturę. Acta Agrophys., 56, 271-281.
 44. Słowińska-Jurkiewicz A., Jaroszuk M., 2001. Hydrofizyczna charakterystyka superabsorbentu Hidroplus. Acta Agrophys., 57, 93-100.
 45. Bryk M., Serzysko T., Słowińska-Jurkiewicz A., 2002. Studies on the effect of freezing on structure of compacted soil. Acta Agrophys., 73, 75-85.

Podręczniki i skrypty

 1. Domżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A., Turski, R. Gleboznawstwo z elementami geologii i mechaniki gleby. Skrypt dla studentów Wydziału Techniki Rolniczej. Wyd. AR Lublin. Wydanie I, 1976;wydanie II, 1978; wydanie III, 1980.
 2. Turski, R., Słowińska-Jurkiewicz, A., Hetman, J. Zarys gleboznawstwa. Podręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych. Wyd.I., PWN, Warszawa, 1984; Wydanie II., Wyd. AR w Lublinie, 1993; Wydanie III, Wyd. AR w Lublinie, 1996; Wyd. IV poprawione i uzupełnione, Wyd. AR w Lublinie, 1999.
 3. Turski, R., Słowińska-Jurkiewicz, A. Systematyka gleb Polski. Przewodnik metodyczny dla studentów akademii rolniczych. Wyd. AR w Lublinie, 1992.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000