A. Wójcikowska-Kapusta - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

telefon: +48 81 5248120
anna.kapusta@up.lublin.plPraca magisterska (1975): Sezonowa zmienność makro i mikroskładników w wodach powierzchniowych na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego. AR w Lublinie.
Praca doktorska (1982): Zasobność gleb LZW w wybrane mikroelementy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich akumulacji i zmian rozpuszczalności. AR w Lublinie.
Rozprawa habilitacyjna (1998): Rola czynnika antropogenicznego w kształtowaniu właściwości chemicznych oraz zasobności w niektóre mikroelementy gleb wytworzonych z lessu. AR w Lublinie.

Aktualna tematyka badawcza:

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000