A. Wójcikowska-Kapusta - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

telefon: +48 81 5248120
anna.kapusta@up.lublin.plOpracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000