A. Wójcikowska-Kapusta - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

telefon: +48 81 5248120
anna.kapusta@up.lublin.plLista publikacji za lata 2010-2015

 1. Wójcikowska-Kapusta A., Niemczuk B.: Effect of land use on lead and nickel content and distribution in rendzina and rusty soil profiles. Ecological Chemistry and Engineering A., vol. 17, 4-5, 519- 527, 2010.
 2. Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G., Makuch I: Lead, nickel and chromium content in grass on land reclaimed by sewage sludge and mineral wool Grodan application. Ecological Chemistry and Engineering A., vol. 17, 4-5, 377- 383, 2010.
 3. Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Żukowska G., Janczarek P.: Zawartość ołowiu w profilach gleb rekultywowanych wapnem poflotacyjnym i NPK. Rocz. Glebozn., LXII, 2, 428-432, 2011.
 4. Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G, Bik M, Szewczuk Cz, Zawadzki K.: Rola wełny mineralnej i osadu ściekowego w kształtowaniu zawartości azotu w rekultywowanym utworze bezglebowym. Przemysł Chemiczny 91/6, 1259-1262. 2012
 5. Wójcikowska-Kapusta A., Baran S, Żukowska G, Sugier D., Sompor M: Wpływ osadu ściekowego na zawartość cynku i ołowiu w rekultywowanych glebach. Przemysł Chemiczny 91/6, 1000-1003. 2012
 6. Żukowska G, Baran S, Wójcikowska-Kapusta A.: Zawartość węgla organicznego i skład frakcyjny substancji organicznej w glebie rekultywowanej osadem ściekowym. Przemysł Chemiczny 91/6, 1267-1269. 2012
 7. Flis-Bujak M, Żukowska G, Wójcikowska-Kapusta A., Baran S, Pranagal M, Piliszczuk G, Strzałka A. 2012. Wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM) na zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w rekultywowanym gruncie. W Monografii: Środowiskowe aspekty produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wyd. UP, 263-272., (1 arkusz) 2012.
 8. Smal H., Ligęza S., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Obroślak R. 2013. Nitrogen and phosphorus in bottom sediments of two small dam reservoins. Pol. J. Environ. Stud., vol. 22, nr 5, 1479-1489.
 9. Baran S., Żukowska G., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Bik-Małodzińska M., Sompor-Kulik M. 2014. Developing the properties of sewage sludge with ash from power plant and mineral wool during composting process. Kształtowanie właściwości osadu ściekowego z dodatkiem popiołu z elektrowni i wełny mineralnej w procesie kompostowania. W: Monografii – Lwów, 2014. Czasopismo: Naukowy Wisnyk Nacjonalnego Ukrainskiego Uniwersytetu Lwsno-Technologicznego we Lwowie, 24,1, 98-108.
 10. Baran S., Żukowska G., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Bik-Małodzińska M., Sompor-Kulik M. 2014. The usefulness of sewage sludge and mineral wool for soil reclamation on areas devastated due to sulfurexsraction by means of Frash method. Przydatność osadu ściekowego i wełny mineralnej do odbudowy gleb w terenie zdewastowanym w procesie wydobycia siarki metodą Frasha. W Monografii, Lwów. 2014. Czasopismo: Naukowy Wisnyk Nacjonalnego Ukrainskiego Uniwersytetu Lwsno-Technologicznego we Lwowie, 24,2, 85-95.
 11. Żukowska G., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Kopiy L.,Bik-Małodzińska M.:2014. Sewage sludge and mineral wool for reclamation of devastated soils and in forest management. Osad ściekowy i wełna mineralna w rekultywacji gleb zdegradowanych i ich zagospodarowaniu w kierunku leśnym. W Monografii, Lwów 2014. Czasopismo: Naukowy Wisnyk Nacjonalnego Ukrainskiego Uniwersytetu Lwsno-Technologicznego we Lwowie, 24,3,71-80.
 12. Baran S., Bielińska E., J., Smal H., Wójcikowska-Kapusta A., Paluszek J., Pranagal J., Żukowska G., Chmielewski S., Futa B.: 2014. Innowacyjne metody ochrony i rekultywacji gleb. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 120, ss260.
 13. Baran S, Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G, Bik-Małodzińska M., 2015. Influence of sludge-ash composts on some properties of reclaimed land. Archives of Environmental Protection, vol. 41, no 2, 80-91.
 14. Baran S., Urban D., Wójcikowska-Kapusta A., Bik-Małodzińska M., Żukowska G., Wesołowska-Dobruk S., Kwiatkowski Z., 2015. Phytoindicative evoluation of habitat conditions of soillessformations reclaimed with flotation sludge, sewage sludge and used mineral wool under the influence of the Jeziórko Sulphur Mine. Journal of Elementology, vol. 20, 1, 7-18.
 15. Smal H., Ligęza S., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., 2015. Quantity and quality of organic carbon in bottom sediments of two upland dam reservoirs in Poland. Environment Protection Engineering, 41, 1, 95-110.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000