B.Kołodziej - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr inż. Beata Kołodziej

telefon: +48 81 5248148
beata.kolodziej@up.lublin.plPraca magisterska (1998): Oddziaływanie oczyszczonych ścieków miasta Lublina na właściwości sorpcyjne gleby, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR Lublin
Praca doktorska (2002): Struktura i właściwości fizyczne rekultywowanej pokrywy glebowej na terenie po otworowej eksploatacji siarki, Wydział Rolniczy AR Lublin

Obszar zainteresowań naukowych:
Gleboznawstwo - struktura gleby - właściwości wodno-powietrzne gleby - ochrona środowiska - rekultywacja

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000