B.Kołodziej - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. inż. Beata Kołodziej

telefon: +48 81 5248148
beata.kolodziej@up.lublin.pl  1. A. Słowińska-Jurkiewicz, J. Pranagal, B. Kołodziej, M. Bryk (1999): Struktura wierzchniej warstwy składowiska wapna poflotacyjnego rekultywowanego osadem ściekowym Acta Agrophysica 23, 149-154
  2. J. Pranagal, B. Kołodziej (2000): Właściwości filtracyjne gleby rekultywowanej osadem ściekowym. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 84, 411-416.
  3. M. Bryk, B. Kołodziej, T. Serzysko (2001): Wpływ ugniatania i procesów mrozowych na właściwości wodne gleb Acta Agrophysica 53, 57-68
  4. B. Kołodziej, M. Bryk (2001): Wybrane właściwości fizyczne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym Acta Agrophysica 57, 39-48
  5. B. Kołodziej, A. Słowińska-Jurkiewicz (2001): Właściwości wodne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 475, 309-319
  6. B. Kołodziej (2002): Zawartość siarki w glebie zrekultywowanej na terenie po kopalni siarki Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 482, 287-293
  7. A. Słowińska-Jurkiewicz, E. J. Bielińska, B. Kołodziej (2002): Aktywność enzymatyczna rekultywowanej pokrywy glebowej na terenie po otworowej eksploatacji siarki III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe-Techniczne nt. "Bioremediacja gruntów" 482, 67-77

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000