B.Kołodziej - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. inż. Beata Kołodziej

telefon: +48 81 5248148
beata.kolodziej@up.lublin.plW roku akademickim 2012/2013 dr Beata Kołodziej prowadzi zajęcia z przedmiotów:

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000