- GLEBY

Idź do spisu treści

Menu główne:


________________________________________________________________________________

Komitet Naukowy:


Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Józef Chojnicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jacek Długosz – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Marek Drewnik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Sławomir Gonet – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Piotr Gruba – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Barbara Gworek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Janusz Hermann – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Janusz Igras – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Prof. dr hab. Czesława Jasiewicz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Cezary Kabała – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. dr hab. Janina Kaniuczak – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Anna Karczewska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jolanta Komisarek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Koper – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, PAN w Zabrzu
Prof. dr hab. Stefan Skiba – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Halina Smal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław Szulc – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Jerzy Weber – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Jacek Antonkiewicz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Gabriel Borowski, prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
Dr hab. Andrzej Greinert, prof. nadzw. – Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Michał Jankowski, prof. nadzw. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Edward Meller, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr hab. Izabella Pisarek, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Jerzy Rejman, prof. nadzw.
Instytut Agrofizyki PAN
Dr hab. Danuta Urban, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Zagórski, prof. nadzw. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Barbara Futa – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Sławomir Ligęza – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Jacek Pranagal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Sławomir Smólczyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Zbigniew Zagórski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Tomasz Zaleski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Grażyna Żukowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Wojciech Kwasowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


________________________________________________________________________________

Komitet Organizacyjny:


Prof. dr hab. Halina Smal przewodnicząca
Dr hab. Grażyna Żukowska
wiceprzewodnicząca
Dr hab. Sławomir Ligęza
sekretarz
Dr Marta Bik-Małodzińska
Dr Maja Bryk
Dr Szymon Chmielewski
Dr Monika Jaroszuk-Sierocińska
Dr Beata Kołodziej
Dr Zygmunt Kwiatkowski
Dr Magdalena Myszura
Dr Sylwia Wesołowska
Mgr inż. Tomasz Borowiec
Mgr inż. Joanna Gmitrowicz (doktorantka)
Mgr inż. Joanna Nowakiewicz (doktorantka)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego