- GLEBY

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 


______________________________________________________________________________Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa

pod patronatem honorowym J.M. Rektora UP, prof. dr. hab., dr. h.c.
Zygmunta Litwińczuka
pt. Gleby zagrożenia, ochrona i rekultywacja
połączoną z jubileuszem prof. dr. hab. Stanisława Barana
Lublin – Urszulin, 21-22 czerwca 2018 r.


________________________________________________________________________________


Tematyka konferencji:

- stan gleb ekosystemów rolniczych i leśnych w Polsce

- czynniki kształtujące podatność/odporność gleb na degradację

- odpady w ochronie i odnowie środowiska glebowego

- innowacyjne metody i technologie rekultywacji gleb________________________________________________________________________________Organizatorzy:


 
 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska


 
 
 
 

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze


 
 


ECOSERVICE Poland,
Sp. z o.o., Lublin


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego