Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


W roku akademickim 2008/2009 nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie prowadzą na tym kierunku zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000