S.Ligęza - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. Sławomir Ligęza

telefon: +48 81 5248157
slawomir.ligeza@up.lublin.plGleby aluwialne - chemia gleby - ekosystemy wodne - osady denne - ochrona środowiska - ptaki wodne

Praca magisterska - 1992. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Praca doktorska - 1998. Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie.

Obszar zainteresowań naukowych:

Udział w projektach badawczych:

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000