S.Ligęza - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. Sławomir Ligęza

telefon: +48 81 5248157
slawomir.ligeza@up.lublin.pl
Publikacje

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000