Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

PRACOWNICYPracownicy Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska
Foto: UP Lublin
Od lewej stoją: A. Kłos, M. Jaroszuk-Sierocińska, D. Strzałka, M. Bik-Małodzińska, G. Żukowska, I. Baciurn, S. Ligęza, M. Bryk, A.I. Mikosz, J. Gmitrowicz-Iwan, J. Trzcińska, E. Kieliszek, M. Zawiślak-Pranagal, S. Wesołowska, B. Kołodziej.
Od lewej siedzą: D. Urban, A. Wójcikowska-Kapusta, E.J. Bielińska, H. Smal (Dyrektor Instytutu), B. Futa, J. Pranagal.


Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Halina Smal.

Pracownicy Instytutu:

Nauczyciele akademiccy
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Doktoranci
Emerytowani pracownicy Instytutu

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000