Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

PRACOWNICYDoktorzy habilitowani Katedry - Instytutu (według kolejności uzyskania stopnia)

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000