J.Pranagal - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. inż. Jacek Pranagal

telefon: +48 81 5248151
jacek.pranagal@up.lublin.plDr hab. inż. J. Pranagal prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000