J.Pranagal - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. inż. Jacek Pranagal

telefon: +48 81 5248151
jacek.pranagal@up.lublin.plGleboznawstwo - Ochrona Środowiska - Fizyczne właściwości gleby - Retencyjność - Filtracja - Ruch wody i powietrza w glebie - Morfologiczna i morfometryczna analiza struktury gleby - Agromelioracje - Przyrodnicze zagospodarowanie odpadów

Studia wyższe
Politechnika Lubelska - Kierunek: inżynieria środowiska; Akademia Rolnicza w Lublinie - Kierunek: rolnictwo.

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000