J.Pranagal - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. inż. Jacek Pranagal

telefon: +48 81 5248151
jacek.pranagal@up.lublin.plDr hab. inż. Jacek Pranagal, adiunkt, jest autorem lub współautorem 84 publikacji naukowych.

 1. Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J., Zawiślak-Pranagal M., 2001. Właściwości retencyjne gleby pola przeznaczonego do zalewania ściekami miejskimi. Acta Agrophysica, 53, 135-145.
 2. Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J., Zawiślak-Pranagal M., Bryk M., 2001. Zmiany zdolności filtracyjnych gleby obiektu doświadczalnego przeznaczonego do nawadniania wodami ściekowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 475, 61-71.
 3. Pranagal J., Domżał H., 2001. Stan fizyczny rędziny w różnych systemach uprawy. Acta Agrophysica, 56, 247-257.
 4. Pranagal J., Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Świca M., Zawiślak-Pranagal M., 2002. Wpływ popektynowego młóta jabłkowego na właściwości filtracyjne gleby. Acta Agrophysica, 70, 277-286.
 5. Pranagal J., 2004. Porowatość różnicowa rędziny i wodoodporność jej agregatów w różnych systemach uprawy. Rocz. Glebozn., 50, 2, 339-347.
 6. Pranagal J., 2004. Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie. Annales UMCS, Sectio E, 59, 1, 1-10.
 7. Pranagal J., Lipiec J., Domżał H., 2005. Changes in pore size distribution and aggregate stability of two soils under long term tillage system. Int. Agrophysics, 19, 165-174.
 8. Bielińska E. J., Pranagal J., 2006. Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik degradacji gleb pyłowych użytkowanych rolniczo. Rocz. Glebozn. 57, 1/2, 41-49.
 9. Pranagal J., Oleszczuk P., 2006. The polycyclic aromatic hydrocarbons content in selected silty soils. Arch. Environ. Protect., 32, 2, 69-80.
 10. Pranagal J., 2006. Intensywność użytkowania rolniczego a zawartość mikroelementów w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 515, 341-349.
 11. Pranagal J., Oleszczuk P., 2007. Zawartość i przemieszczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach różnie użytkowanych. Chemia i inżynieria ekologiczna, 14, S2, 233-243.
 12. Bielińska E. J., Pranagal J., 2007. Enzymatic activity of soil contaminated with triazine herbicides. Pol. J. Environ. Stud., 16, 2, 295-300.
 13. Pranagal J., Oleszczuk P., 2007. Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wierzchniej warstwie wybranych gleb lessowych. Rocz. Glebozn., 58, 1/2, 84-92.
 14. Pranagal J., Słowińska-Jurkiewicz A., 2007. Pokrywa glebowa obszaru badań. [w: red. Domżał H. i Bielińska E.J.] Ocena przeobrażeń środowiska glebowego i stabilności ekosystemów leśnych w obszarze oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Acta Agrophysica - Rozprawy i Monografie, 145, 11-28.
 15. Pranagal J., 2007. The influence of the application of reduced tillage systems on the retention properties of rendzina. Pol. J. Soil Sci., 40/1, 101-108.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000