H.Smal - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

prof. dr hab. Halina Smal

telefon: +48 81 5248144
halina.smal@up.lublin.pl


Od 1 września 2017 r. prof. dr hab. Halina Smal jest dyrektorem Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska.


Chemia gleby, roztwór glebowy, specjacja jonów, materia organiczna, osady denne, ekosystemy wodne, ochrona środowiska, monitoring środowiska

Praca magisterska (1976): Wpływ wilgotności i czasu inkubacji gleby na zawartość potasu i fosforu przyswajalnego oraz rozpuszczalnego w wodzie w warunkach doświadczenia modelowo-laboratoryjnego na przykładzie rędziny. Akademia Rolnicza w Lublinie.
Praca doktorska (1984): Migracja jonów z gleb dwóch zlewni do wód podziemnych i jeziornych. Akademia Rolnicza w Lublinie.
Rozprawa habilitacyjna (2000): Właściwości chemiczne roztworów glebowych gleb lekkich i ich zmiany pod wpływem zakwaszenia. Akademia Rolnicza w Lublinie.

Tematyka badawcza:

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000